" خداحافظی ات "


عجب خرابه ای به بار آورده است !


نگاه کن ...

>مدت ها در تلاش اند مرا از زیر


آوار تنهایی هایم


بیرون کشند ...

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393ساعت 19:43  توسط | 
نميدانم كه دانست او دليل گريه هايم را؟؟؟

نميدانم كه حس كرد او حضورش در سكوتم را؟؟؟

وميدانم كه ميدانست ز عاشق بودنش مستم

وجود ساده اش بوده كه من اينگونه دلبستم........

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393ساعت 19:43  توسط |